Thông tin truyện

Vụ bê bối khờ dại

Vụ bê bối khờ dại
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Đây là cậu chuyện về một người nổi tiếng, lắm mưu nhiều kế cùng một người điên bán mạng vì mình.

Người dịch: Ếch Kì Diệu.
loading...
DMCA.com Protection Status