Thông tin truyện

Mẫu hệ xã hội: Đa phu ký

Mẫu hệ xã hội: Đa phu ký
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Câu chuyện xoay quanh nữ chính được cơ hội xuyên không vào không gian mà còn được làm nữ vương ở thế giới đó. Truyện dành cho những sắc nữ,mà sắc nữ đương nhiên cũng chào đón các sắc nam:)))). 

Editor: Ted.

loading...
DMCA.com Protection Status