Thông tin truyện

Kỳ huyễn dị điển

Kỳ huyễn dị điển
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Một đoạn kịch nhỏ:

Công: Tên ta là Thâm Bạch.

Thụ: Hở... Có họ Thâm à?

Công: Có đó, trong quyển "Từ điển Hán ngữ hiện đại", trang 3090, đoạn thứ hai đếm ngược lên.

Mọi người đều cho là thật, chỉ có Lâm Uyên sau đó liền đi tra.

Thế nhưng, không có gì hết???
loading...
DMCA.com Protection Status